top of page
20210920_171947.jpg

YR  YSGWRN

CARTREF  HEDD  WYN

HEDD  WYN's  HOME

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Cartref Hedd Wyn

Daw ambell gyfle heibio lle ddiolchaf hyd y cwmwd nesaf imi ei gael. Y tro hwn, gosod silffoedd a chypyrddau yn siop Yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd.

 

Ers talwm, roedd fy nhaid yn galw i'r union ystafell efo' i waith i'r Bwrdd Llaeth pan mai beudy ydoedd, a rhyfedd ar y naw oedd gweld cylch cyflawn a mynd i'r union fan efo fy ngwaith innau, a hynny hanner canrif yn ddiweddarach!

Erbyn hyn, mae'r Ysgwrn dan berchnogaeth Parc Cenedlaethol Eryri, ac yn ganolfan i'r gymuned gyda gofod addysg, caffi a siop yn ogystal â'r ffermdy ei hun.

 

Y dasg oedd adeiladu rhywbeth oedd yn eistedd yn braf rhwng steil hen ddresal Cymreig a chownter a silffoedd siop yn yr oes a fu, a dyma ddaeth o dwrw'r gweithdy!

 

Roedd hi'n dipyn o dasg, jest a bod yn 13 troedfedd o hyd a ryw 8' o uchder ar ei dalaf Gwnaed y cyfan â chymysgedd o dderw ac mdf â chroen derw drosto, a gorffennwyd â Hard Wax Oil o stôr Fiddes, a hynny er mwyn ategu at bensaernïaeth hyfryd yr hen feudy.

20210920_171619.jpg

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Hedd Wyn's Home

There are a few opportunities where I'll be thankfull to the moon and back, and building and installing shelving and cabinets for the shop at Yr Ysgwrn, in Trawsfynydd.

 

Yr Ysgwrn has huge cultural significance here in Wales, it was the home of Elis Humphrey Evans (Hedd Wyn), a farmer and a poet who was killed in 1917 during the First World War. A few weeks later, Hedd Wyn was announced as the winner of the Chair in that year's Eisteddfod. The Chair has since been known as Y Gadair Ddu (The Black Chair), as it was draped in a black cloth during the ceremony. 

 

Today, Yr Ysgwrn has been sensitively restored by Eryri National Park. There is a new lecture and café space, education centre and a shop, all housed in one of the old sheds.

 

It was an honour to build these for such a place. Measuring 13', all made with a mix of solid oak and oak veneered mdf, finished with a Hard Wax Oil in keeping with the beautiful building.

20210920_172438.jpg
20210920_172430.jpg
20210920_171824.jpg
bottom of page