top of page
IMG_20211124_100344_971.jpg

Y CHWEDL

MY STORY

O Feirionnydd i Gaerdydd,
ac ymlaen i Ddyffryn Tywi

Dechreuodd y daith ar strydoedd culion Dolgellau, dros Fwlch yr Oerddrws, drwy Bowys Fawr, gan lamu dros y Bannau a sleifio drwy'r Cymoedd hyd gweld pigau'r Stadiwm yn crafu'r cymylau.

Wedi cyfnod o weithio mewn amryw swyddfa, daeth yn bryd imi ddiffodd y cyfrifiadur a chodi'r mwrthwl a chun, gan fynychu cwrs Gwaith Coed Safle yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro.

Erbyn hyn 'rwyf innau a'r teulu bach wedi ymgartrefu yn Ffairfach, ar gyrion Llandeilo, a phrin tafliad carreg o ddyfroedd Afon Tywi.

 

Mae gwaith coed wedi bod o ddiddordeb erioed, ers y dyddiau hynny oeddwn yn potsian yn y sied efo Taid  â'm mhen prin yn cyrraedd y fainc. Felly teimlad cwbl naturiol oedd ail-osod y pren yn y feis, ei dynhau, a dechrau ei naddu.

Hanes Pedair Cainc

Ers 2017, 'dwi wedi bod yn adeiladu ystod eang o ddodrefn sydd i'w gweld mewn nifer o dai yn ardal yn ne Cymru. 

Fesul blwyddyn, mae'r gwaith wedi tyfu yn ei faint, ac erbyn hyn mae portffolio Pedair Cainc yn cynnwys ystod eang o ddodrefn alcof, dodrefn cywrain i'r cartref, meinciau, byrddau, silffoedd siop canolfan Yr Ysgwrn, a selar win i gasgliad o 2,000 o boteli.

Mae'r cyfan wedi ei hadeiladu gyda fy nwy law. Gyda phob comisiwn, byddaf yn...

  • trafod a hel syniadau am y math o waith hoffai'r cwsmer ei weld;

  • creu dyluniad unigryw i'r cwsmer, yn unol â'r hyn a drafodwyd adeg ymweliad â'r cartref;

  • adeiladu'r eitem wedi'r cwsmer gadarnhau eu bod yn hapus imi danio'r llif gron;

  • gosod yr eitem yng nghartref y cwsmer a'i orffen i ansawdd uchel.

Trwy gydol y gwaith, byddaf mewn cyswllt uniongyrchol â'r cwsmer er mwyn sicrhau fod syniadau'r cwsmer yn cael ei wireddu a disgwyliadau'n cael eu cyrraedd.

From the Mountains to the City

and onto the Tywi valley

The journey started from the narrow streets of Dolgellau, down the long and winding road over passes and through the Valleys until the City's skyline filled the windscreen.

After several years of working in various offices, it became time to log off the computer for the last time and pick up the tools, attending a Site Carpentry course at Cardiff and the Vale College. By now, my family's moved and settled in Ffairach, near Llandeilo, and a stone's throw away from the Afon Tywi.

Carpentry has always been a subject of interest, ever since those afternoons pottering away in the shed with Taid, barely reaching the workbench top. Stepping back into the shed and tightening the vice was something that felt completely natural.

Pedair Cainc and the story so far

Since 2017, I've built a wide variety of pieces of furniture which can be seen in many homes across south Wales.

Each passing year has seen new commissions added to Pedair Cainc's portfolio, which includes a host of fitted alcove furniture, finer stand-alone pieces, benches, tables, shelves for the welcome centre at Yr Ysgwrn, and a great big wine cellar for a collection of 2,000 bottles.

All is built by my own two hands. On every commission, I...

  • discuss ideas with the customer about the type of work in mind;

  • create a bespoke design on the basis of the discussions and measurements made during the site visit;

  • build the item once given the go-ahead by the customer.

  • install the item at the customer's home, and provide a quality finish.

Throughout the work, I'll be in direct contact with the customer, there for ensuring ideas become a reality and expectations fulfilled.

20180301_100555[1].jpg
bottom of page