top of page
20200210_153536.jpg

TWLL-DAN-STAER

UNDERSTAIR  STORAGE

Gwneud yn fawr o ofod gwag

Mae un man yn y tŷ yn bur aml yn pery i'r perchennog grafu pen, sef y twll-dan-staer. Mae siâp y gofod yn ei gwneud hi'n rhy isel ar gyfer mainc, neu rac gotiau. Ond mae yno dal lle gwych ar gyfer storio pethau, fel sachau cefn, esgidiau, y pram ac ati, ac yn enwedig gan fod y grisiau yn dueddol o fod yn agos i'r cyntedd. Dyma le perffaith i gadw pethau fel y dewch drwy'r drws wedi diwrnod prysur - mae hi'n leoliad cwbwl cyfleus wth ei heglu am y drws.

Mae Pedair Cainc wedi adeiladu amryw o storfeydd tebyg. Yn bur aml, fe'u cedwir yn agored er mwyn eu gwneud yn gyfleus i'r plant fachu eu sachau ysgol wrth adael y tŷ. Bryd arall, roddir ddrws er mwyn parcio'r pram neu'r troli siopa o'r ffordd am y noson.

Yn union fel pob ardal storio arall a ddyluniwyd gennym, gwnawn yn fawr o bob modfedd sydd ar gael.

Make the most of everywhere

One place that does cause a headache to some homeowners is the understair area. It's a difficult shape to fill, and often too low for a bench or a coat rack. But it could still be a great place to store belongings, such as rucksacks, shoes, the pushchair, and so on, and especially as the stairway tends to be relatively close to the hallway. This is an ideal place to store stuff away after you've come in throug the front door after a busy day - and you'll have no where more convenient during the morning rush.

 

Pedair Cainc has built several such storage solutions. Often, hey're kept open, allowing easy access for the children to grab their school rucksacks. Others have opted for an open-and-close option as a parking place for the pushchair or shopping trolley.

 

Like with all other storage solutions, Pedair Cainc will make the most of every inch available.

20200210_153536.jpg
20180807_135255[1].jpg
20190115_172921.jpg
bottom of page